الک کنترل دو کاناله AMCPS

الک کنترل دو کاناله AMCPS

از ماشین الک کنترل دو کاناله به عنوان جداسازی قطعات احتمالی و ذرات متفرقه در مسیر عبور آرد از الک به سیلوها و سپس دستگاه کیسه پرکن استفاده می شود.

  • به دلیل افتادن قطعات و ذرات متفرقه در مسیر عبور آرد از الک به سیلوها و سپس کیسه پرکن نیاز است قبل از کیسه گیری، آرد استحصالی را یک بار دیگر الک کرد. این عمل را دستگاه الک کنترل انجام می دهد.
  • رامکاهای این الک ها مشابه الک های اصلی کارخانه است و از چند لایی روکشدار، توری ها، و پاک کننده های در ساخت رامکاها استفاده شده است.
  • سیستم حرکت دورانی لنگ دستگاه توسط رولبرینگ های قابل تنظیم و برینگ های کف گرد مخصوص کنترل شده و روانکاری یاتاقان بالا توسط گریس و یاتاقان پایین توسط روغن انجام می شود.
  • محل استقرار یاتاقان ها توسط دستگاه بورینگ CNC ماشینکاری شده است تا هم محوری به صورت کامل رعایت گردد. این موضوع باعث افزایش عمر برینگ ها می شود و امکان شکستن شاسی الک را تا حد صفر کاهش می دهد.
  • الکتروموتور دستگاه از شرکت های معتبر تهیه می شود.