سبوس جدا کن ویبره AMV – B

سبوس جدا کن ویبره AMVB

از این دستگاه جهت جدایش آرد از سبوس استفاده می شود.

  • سیلندر دستگاه افقی قرار گرفته و توسط شفت خارج از محور روی لرزه گیرهای لاستیکی لرزش دارد.
  • با تعویض نوع توری و تیغه ها دستگاه به عنوان الک ویبره یا سبوس جدا کن عملکرد دارد.
  • به دلیل افقی قرار گرفتن، استهلاک یاتاقان ها پایین است.
  • لرزش باعث تمیز ماندن دائمی توری می گردد و این لرزش توسط لرزه گیرهای مخصوص مستهلک می گردد.
  • توری های استیل ضدزنگ دستگاه، برینگ ها و الکتروموتور از شرکت های معتبر تهیه می شود.