پیوریفایر AMVP

پیوریفایر AMVP

از این دستگاه جهت جداسازی سبوس ریز از آرد توسط مکش هوا استفاده می شود که در اثر این فرآیند میزان خاکستر آرد کاهش می یابد.

  • بدنه دستگاه ترکیبی از استیل ضدزنگ Grade 304 و آهن می باشد.
  • لرزش توسط دو دستگاه الکتروموتور ویبره تأمین می شود و دامنه لرزش قابل تنظیم است.
  • رامکاها از چند لایی روکش دار و توری ها ساخته شده اند.
  • هوای دستگاه به جز ۴ عدد دمپر اصلی و۴ عدد دریچه جانبی، توسط ۳۲ عدد دریچه کوچک قابل تنظیم کنترل می شود تا بالاترین راندمان اخذ گردد.
  • هر دستگاه ۲۴ عدد رامکا در ۳ طبقه دارد که سطح کل هر رامکا ۲۴m² و سطح مفید آن ۰٫۲m² می باشد. بنابراین سطح کل توری هردستگاه ۶m² و سطح مفید آن ۴٫۸m² می شود.
  • پاک کننده ها از جنس توپک مخصوص می باشند.
  • دستگیره های مختلفی برای دمپرهای هوا و دمپرهای بار و رامکاها استفاده شده است که از شرکت های معتبر تهیه می شود.
  • سیستم لوله کشی هوای پیوریفایرها مستقل و متصل به جت فیلتر و از جنس استیل ضدزنگ است و در سیستم لوله کشی هوای غبارگیری نیز دریچه های تنظیم هوا پیش بینی شده است.
  • بار زبر خروجی از روی توری های هر طبقه توسط دریچه های مخصوصی امکان ترکیب با یکدیگر را دارند.