پوستگیر افقی AMHS

پوستگیر افقی AMHS

از ماشین پوستگیر افقی به عنوان خارج کردن پوست و ذرات داخل شیار گندم بدون صدمه زدن به آن استفاده می شود.

  • تیغه های روتور این دستگاه از فولاد با عملیات حرارتی ساخته شده دارای حداقل سایش است و روتور پوستگیر خشک از روتور پوستگیر گندم مرطوب متفاوت است.
  • توری ها از فولاد قوی و ضدسایش ساخته شده و کم ترین استهلاک را دارد.
  • در صورت خاموش شدن دستگاه هنگام کار و در حالی که مواد داخل آن مانده است، امکان تخلیه سریع دستگاه از طریق دریچه مخصوص وجود دارد.
  • یک جریان مکش هوا از داخل دستگاه باعث می شود همواره توری تمیز باقی بماند.
  • امکان دمونتاژ کردن سریع و راحت دستگاه برای موارد اضطراری در طراحی به خوبی پیش بینی شده است.
  • الکتروموتور، یاتاقان ها و برینگ ها حتی الامکان از شرکت های معتبر تأمین می شوند.