فیدر AMRF

فیدر AMRF

از این دستگاه جهت تخلیه بار مخازن زیر جت فیلتر و یا تخلیه بار مخازن بازیابی آرد در طبقات آسیاب استفاده می شود.

  • حرکت دورانی بسیار آرام روتور با دریچه قابل تنظیم برای تخلیه.
  • مورد استفاده در تخلیه مخازن جت فیلتر و مخازن بازیابی آرد طبقات آسیاب.
  • موتور گیربکس Worm – Gearساخت شرکت های معتبر می باشد.