جت فیلتر AMPF

جت فیلتر AMPF-C

از ماشین جت فیلتر AMPF بعنوان جدایش ذرات غبار از هوای سیستم غبارگیری و انتقال مواد استفاده میشود.

۱٫ بدنه جت فیلترها از فولاد ST37 با ضخامت ۲٫۵mm و با پروفیلهای تقویتی ساخته شده و بسیار قوی است.
۲٫ کیسه های فیلترها توسط جت هوای فشرده کمپرسور با فشار حدود ۶ bar تمیز میشوند و این فشار باعث پاک شدن کامل کیسه ها میگردد.
۳٫ شیرهای دیافراگمی جت فیلترها از شرکت Mecair ایتالیا تامین میشود.
۴٫ از روی فشار سنج تعبیه شده روی بدنه جت فیلتر میتوان پی به گرفتگی کیسه های فیلتر برد.
۵٫ جنس کیسه ها از Polyester و با وزن ۳۶۰ g/m است که تا ۱۴۰ ̊ C حرارت تحمل میکنند و حد تحمل آنها تا ۶۰ bar میرسد.
۶٫ به جز سیستم درایر که در خروجی کمپرسور تعبیه خواهد شد یک واحد رطوبت گیر نیز در ورودی هوای فشرده جت فیلتر وجود دارد تا از مرطوب شدن کیسه ها جلوگیری نماید.
۷٫ الکتروگیربکسهای استفاده شده از شرکتهای معتبر اروپایی مثل KEB آلمان میباشد.
۸٫ تخلیه آرد جت فیلترها یا توسط مارپیچ و یاتوسط بارریز است ویک نوع از فیلترها بالای سیلو قرار میگیرد.