بوجاری ویبره AMVS

بوجاری ویبره AMVS

از این دستگاه جهت جدایش ضایعات از انواع گوناگون غلات بر اساس ابعاد آنها استفاده می شود که دارای راندمان مطلوب و کارآیی ساده می باشد.

  • دستگاه دارای دو عدد الکتروموتور ویبره می باشد.
  • الکتروموتورها قابلیت تنظیم روی یک صفحۀ دوَار مدرج را دارند تا زاویه پرتاب بار بدین طریق تنظیم شود.
  • رامکاها به راحتی قابل تعویض می باشند و توسط پیچ هایی در دیواره دستگاه قفل می شوند.
  • بدنه دستگاه بسیار قوی است و با پیچ و مهره به هم متصل شده است.
  • سیستم مخصوصی در ورودی دستگاه نصب شده است که بار ورودی را کاملاً روی سطح توری به صورت یکنواخت توزیع می کند.
  • در ورودی دستگاه لوله های غبارگیری تعبیه شده اند تا مانع خروج گرد و خاک به محیط گردد.
  • شیب دستگاه توسط جک های مخصوص قابل تنظیم می باشد.