آهنربای تخت عبوری AMFMS

آهنربای تخت عبوری AMFMS

از این دستگاه برای جدایش ذرات آهنی در خط بوجاری گندم یا قبل از ورود بار به دستگاه هایی مثل آسیاب چکشی، سبوس جداکن، الک ویبره افقی و … استفاده می شود.

  • بدنه دستگاه استیل ضدزنگ Grade 304 می باشد که یک قطعه آهنربای مکعب مستطیل بزرگ داخل آن نصب شده است.
  • قدرت میدان مغناطیسی آهنربا ۶۰۰۰ Gauss و جنس آن نئودیوم NdFe B و N42 Grade می باشد.
  • طراحی دستگاه به گونه ای است که به نسبت بوجاری مغناطیسی قطعات بزرگ تری از آهن را می تواند جذب کند.
  • در بخش هایی از دستگاه که با سایش مواجه اند، قطعات تقویتی به کار رفته است.