کمک والس ضربه ای AMDD

کمک والس ضربه ای AMDD

از این دستگاه جهت جدایش سبوس ریز چسبیده به مغز گندم خرد شده در بخش انتهایی آسیاب استفاده می شود.

  • ضربات تیغه های مخصوص که از ورق فولادی ضخامت ۵mm ساخته شده است باعث تکاندن سبوس و جدایی ذرات آرد می گردد.
  • تکیه گاه های تیغه ها از چدن داکتیل نشکن ساخته شده است.
  • هنگام نصب دستگاه، دو راهی بای پاس برای خارج کردن آن از مدار تعبیه می گردد.
  • الکتروموتور از شرکت های معتبر تهیه می شود.