کمک والس سانتریفوژ AMCP

کمک والس سانتریفوژ AMCP

از این دستگاه جهت جداسازی ذرات مغز گندم از پوست و سبوس ریز و رفع حالت پرس شدگی پس از عبور از غلطک های صاف در بخش مغز گندم دیاگرام استفاده می شود.

  • دستگاه روتور مخصوصی دارد که بدون صدمه زدن به ذرات آرد باعث جدایش اندواسپرم از سبوس می گردد. این عمل توسط فشار هوا، نیروی گریز از مرکز و ضربات میله های تعبیه شده در روتور صورت می گیرد.
  • جنس روتور از استیل ضدزنگ Grade 304 می باشد.
  • نصب دستگاه با سیستم بای پاس صورت می گیرد تا در صورت نیاز آن را از مدار خارج نماید.
  • الکتروموتور دستگاه از شرکت های معتبر تهیه می شود.