هواکشهای فشار متوسط AMMF

هواکشهای فشار متوسط AMMF

 از این دستگاه جهت تأمین هوای مربوط به سیستم آسپراسیون در خط بوجاری گندم و یا سیستم غبارگیری استفاده می شود.

  • روتور هواکش ها از نوع Backward از فولاد ST37 است که پس از ساخت کامل و تست NDT جوشکاری، ماشینکاری شده و با دستگاه بالانس با دقت ۴gr.mm/1kg بالانس می گردند.
  • یاتاقان ها از نوع یکپارچه می باشند که برینگ ها در دو طرف این یاتاقان یکپارچه سیلندری قرار گرفته اند تا حداقل انحراف محور برای برینگ های دو طرف به وجود بیاید.
  • هواکش ها روی سیستم ضربه گیر مونتاژ شده اند و در ورودی و خروجی دارای لرزه گیر می باشند. برای تنظیم هوا در خروجی هواکش ها، دریچه های مخصوص نصب شده است و یک دریچه بازدید و نظافت روتور نیز روی بدنه حلزونی دستگاه تعبیه شده است.
  • الکتروموتور از شرکت های معتبر تهیه شده و سیستم رگلاژ تسمه و قفل کردن آن روی پایه تعبیه شده است.