نقاله لوله ای AMDS

نقاله لوله ای AMDS

از ماشین نقاله لوله ای AMDS بعنوان تخلیه سیلوی آرد و سبوس استفاده شده و در زیر بارریزهای ویبره نصب میشود.

• زیر سیلوهای آرد و سبوس بارریزهای ویبره نصب میشود که بار خروجی از این بارریزهای ویبره توسط نقاله های لوله ای تخلیه میگردد.
• گام روتور مارپیچی دستگاه متغییر است و به همین دلیل تخلیه سیلوها به سهولت عمل میگردد.
• الکتروگیربکس قوی دستگاه از شرکت KEB تهیه میشود.
• سیستم میکرو سوییچ نصب شده در خروجی دستگاه در صورت پر شدن دستگاه آنرا خاموش میکند.