سبوس جدا کن ویبره AMV – B

سبوس جدا کن ویبره AMV–B

از ماشین سبوس جدا کن ویبره AMV – B بعنوان جدایش آرد از سبوس استفاده میشود.

۱٫ سیلندر دستگاه افقی قرار گرفته و توسط شفت خارج از محور روی لرزه گیرهای لاستیکی لرزش دارد.
۲٫ الکتروموتور از شرکتهای معتبر اروپایی مثل VEM آلمان تهیه میشود.
۳٫ برینگها از شرکت SKF و یا FAG یا سایر شرکتهای معتبر جهانی تهیه میگردد.
۴٫ توریهای دستگاه استیل ضد زنگ و از شرکت BOPP آلمان یا سایر شرکتهای معتبر اروپایی تهیه میشود.
۵٫ با تعویض نوع توری و تیغه ها دستگاه بعنوان الک ویبره یا سبوس جدا کن عملکرد دارد.
۶٫ بدلیل افقی قرار گرفتن، استهلاک یاتاقانها پایین است.
۷٫ لرزش باعث تمیز ماندن دائمی توری میگردد و این لرزش توسط لرزه گیرهای مخصوص مستهلک میگردد.