سبوس جدا کن دوبله AMBF

سبوس جدا کن دوبله AMBF

از این دستگاه جهت جدایش آرد چسبیده به سبوس در انتهای خروجی سبوس از خط آسیاب استفاده می شود.

  • عمود بودن دستگاه باعث تمیز ماندن دائمی توری می گردد. تیغه های مخصوصی که روی روتور تعبیه شده اند نیز به پاک شدن توری کمک می نمایند.
  • به دلیل دوبله بودن، ظرفیت دستگاه بالاست.
  • سبوس در اثر ضربات تیغه های زاویه دار روتور از پایین سیلندر به سمت بالا حرکت کرده و پس از تکانده شدن آرد آن از خروجی بالای دستگاه خارج می شود. به همین دلیل میزان پاک شدن سبوس بسیار خوب است.
  • توری دستگاه از ورق استیل ضدزنگ با سوراخ های مخصوص ساخته شده است.
  • هنگام خفگی دستگاه به هر دلیل نیاز به باز شدن توری نمی باشد و از دریچه مخصوص بار قابل تخلیه است.
  • الکتروموتور، برینگ ها و ورق های سوراخ دار استیل روتور از شرکت های معتبر تهیه می شوند.