جت فیلتر AMPF

جت فیلتر AMPF-A

این دستگاه برای جدایش ذرات غبار از هوای سیستم غبارگیری و انتقال مواد مورد استفاده قرار می گیرد. جت فیلترها بر اساس شکل ظاهری به دو دسته دایره ای و مستطیلی تقسیم می شوند.

  • بدنه جت فیلترها از فولاد ST37 با ضخامت ۵mm و با پروفیل های تقویتی ساخته شده و بسیار قوی است.
  • کیسه های فیلترها توسط جت هوای فشرده کمپرسور با فشار حدود ۶bar تمیز می شوند و این فشار باعث پاک شدن کامل کیسه ها می گردد.
  • از روی فشار سنج تعبیه شده روی بدنه جت فیلتر می توان پی به گرفتگی کیسه های فیلتر برد.
  • جنس کیسه ها از Polyester و با وزن ۳۶۰g/m است که تا ۱۴۰°C حرارت تحمل می کنند و حد تحمل آنها تا ۶۰bar می رسد.
  • به جز سیستم درایر که در خروجی کمپرسور تعبیه خواهد شد، یک واحد رطوبت گیر نیز در ورودی هوای فشرده جت فیلتر وجود دارد تا از مرطوب شدن کیسه ها جلوگیری نماید. تخلیه بار (آرد) جت فیلترها توسط مارپیچ و یا بارریز صورت می گیرد و یک نوع از فیلترها بالای سیلو قرار می گیرد.
  • شیرهای دیافراگمی و الکتروگیربکس های استفاده شده در دستگاه از شرکت های معتبر تهیه می شوند.