بارریز AMAL

بارریز AMAL

از ماشین بارریز AMAL بعنوان قفل هوا زیر سیکلنها، گردگیرها، فیلترها و… جهت تخلیه بار داخل آنها استفاده میشود.

۱٫ دستگاه از چدن ریخته گری GG25 ساخته شده است.
۲٫ فاصله هوایی (Gap) بین روتور و سیلندر، زیر ۰٫۱ mm و بالاتر از ۰٫۰۷ mm است تا ضمن ایجاد حالت قفل هوا (air Lock) ، حرکت روان روتور را نیز سبب شود و از قفل شدن روتور اجتناب شود.
۳٫ روتور روی برینگهای دائم کار ( بدون نیاز به روانکاری ) کار می کند.