ard machine

ماشین آلات مورد نیاز کارخانه های آرد سازی

در این مقاله سعی می شود پاسخی درخور به این سوآل استراتژیک داده شود . اگر منافع فرد متقاضی خرید ماشین آلات را به دو بخش کلی منافع خصوصی یعنی منافعی که او را و شرکت ذیربط وی را تحت تاثیر قرار می دهد و منافع ملی یعنی منافع عام و در چهارچوب کشوری تقسیم بندی کنیم , با طرح تعدادی سوآل و تهیه پاسخ مناسب برای آنها می توانیم تصمیم منطقی و درستی بگیریم .

منـافع خصوصـی

در این بخش ده سوآل مطرح می کنیم و سعی می کنیم پاسخ آنها به گونه ای باشد که منافع متقاضی خرید و شرکت وی در نظر گرفته شود . بدیهی است در این بخش موضوع قیمت ماشین آلات یکی از موارد بسیار حساس است که همواره در مقایسه بین تولید کنندگان مختلف در نظر گرفته می شود و امری بدیهی می نماید که جزو ده سوآل آنرا مطرح نمی کنیم . می دانیم که جنس گران همواره با کیفیت نیست و حداقل می تواند در حد قیمت خود کیفیت را بیان نکند و نیز می دانیم جنس با کیفیت نمی تواند جنس ارزانی باشد . افراد با تجربه در این مورد نیاز به توصیه ندارند و تامل و مطالعه کافی خواهند کرد , بنابراین بحث را درباره ده سوآل اساسی شروع می کنیم :

کیفیت مواد اولیه و قطعات مورد استفاده در تولید ماشین آلات

در این بخش باید تحقیق کرد و دید آیا تولید کننده ماشین آلات , قطعات استاندارد مصرفی مثل الکتروموتور و الکتروگیربکس و غلطک و قطعات برقی و قطعات پنوماتیک و غیره را از کدام منبع تهیه می کند ؟ برای بهره برداری از این سوآل باید شرکتهای معتبر جهانی تولید کننده قطعات استاندارد را شناخت و اگر خود شناخت صحیحی نداریم باید با مشاوران فنی معتمد در این مورد مشورت نمود تا پاسخ شرکت تولید کننده ماشین آلات را به خوبی تجزیه و تحلیل کرده و به آن امتیاز داد . بهترین تولید کنندگان قطعات استاندارد مصرفی تعداد معدودی از شرکتهای اروپایی می باشند و بسیار اهمیت دارد که قطعات مهم و حساس از آنها تامین گردد . تولید کنندگان معتبر ماشین آلات آرد سازی , قطعات استاندارد خود را از منابع معتبر مشخص تهیه می کنند که اغلب شرکتهای شناخته شده اروپایی می باشند .

دانش فنی و تکنولوژی تولید ماشین آلات و مهندسی دیاگرام تولید کارخانه های آرد

در برخورد با یک شرکت تولید کننده ماشین آلات آرد سازی , باید سوآل اساسی اینکه تکنولوژی تولید ماشین آلات از کجا آمده است طرح و پاسخ داده شود . یعنی تولید کننده باید پاسخ دهد که تکنولوژی تولید را از کجا آورده است ؟ نقشه های تولید قطعات و مونتاژ ماشین آلات باید قابل ارائه به مشتری متقاضی جهت مطالعه و بررسی باشد . در صورت کپی مهندسی معکوس نیز می بایست نقشه های کامل و ًبرداری یا اصطلاحا به روزآوری را بدهد ًمهندسی تهیه شده باشد که امکان بررسی و اصطلاحا . در صورت تامین نقشه ها از یک شرکت معتبر اروپایی و به بیان دیگر در صورت خرید تکنولوژی می بایست تولید کننده ماشین آلات مدارک این ادعا را ارائه نماید .

روشهای تولید ماشین آلات و سیستمهای کنترل کیفی در تولید قطعات و مونتاژ ماشین آلات

متقاضی خرید ماشین آلات باید کارخانه و کارگاه تولید کننده ماشین آلات را بازدید نماید و روشهای ساخت قطعات را مطالعه نماید و فرمهای کنترل کیفی و نحوه گردش اطلاعات مربوط به ریخته گری و برشکاری و ماشینکاری و جوشکاری و ساخت قطعات در فیکسچرها و غیره را که در مدار مناسب و قابل ردیابی طراحی شده اند بررسی نماید . فرمهای تست ماشین آلات را پس از مونتاژ می بایست در کارخانه سازنده ماشین آلات بررسی کرد . مدارک مربوط به گواهینامه های استاندارد از قبیل و موارد مشابه را از سازنده ماشین ISO استانداردهای مدیریت کیفیت آلات مطالبه و مطالعه نمود .فرمهای کنترل کیفی سازنده ماشین آلات باید نشان دهنده دقت عملکرد وی در ساخت قطعات و نیز کنترل پارامترهای بسیار مهم در عملکرد دستگاه باشد . ماشین ابزارها و امکانات سخت افزاری شرکتهای تولید کننده ماشین آلات حین بازدید از کارخانه تولید کننده ماشین آلات , امکانات ماشین ابزاری برای تولید والس و ًتولید کننده می بایست مورد بررسی قرار گیرد . مثلا که یاتاقانهای Boring الک وجود ماشینهای فرز برزگ (معروف به بالا و پایین شاسی الک را همزمان ماشینکاری می کند و یا استراکچر پایین والس را همزمان در دو طرف قرار گیری یاتاقانهای والس کف تراشی می نماید جزو ضروریات است . قالبها و مدلها و شابلونها و فیکسچرهای جوشکاری و غیره جزو امکانات تولید می باشند که باید بازرسی شوند . هرچه امکانات ماشین ابزاری ساخت و نیز امکانات آزمایشگاهی تولید کننده ماشین آلات قوی تر باشد کیفیت ماشین آلات نیز بالطبع می تواند بالاتر باشد . این شرط لازم و بدیهی است که کافی نیست و شرایط دیگری نیز باید توسط سازنده رعایت شود تا تضمینی بر کیفیت تولیدات وی باشد .

نیروهای متخصص و آموزش دیده و مجرب برای تولید ماشین آلات و طراحی و نصب کارخانه های آرد

در حین بازدید از کارخانه تولید کننده ماشین آلات اطلاعات کاملی از تعداد نفرات و سطح تخصص و سواد و تجربه نیروهای فنی سازنده ماشین آلات می توان به دست آورد . سرمایه واقعی هر شرکت نیروهای با تجربه و متخصص آن می باشد و این امر در مقایسه شرکتها با یکدیگر و از نظر کیفیت ماشین آلات بسیار اهمیت دارد . تولید با کیفیت توسط نیروهای زبده و آموزش دیده و مجرب امکان پذیر می باشد .

سابقه و عملکرد شرکتهای تولید کننده ماشین آلات

سابقه شرکت تولید کننده ماشین آلات را از نظر تعداد پروژه های اجراء شده با بررسی پروژه ها از طریق تماس با صاحبان آنها می توان مطالعه کرد . این مطالعه از نظر کارکرد ماشین آلات زیر بار و در عمل و کیفیت محصول تولیدی و موارد مشابه بسیار اهمیت دارد . در این مطالعه باید سعی کرد وضعیت کارخانه موضوع مطالعه از نظر سرویس و نگهداری و مدیریت و غیره نیز مد نظر قرار گیرد و دست به بررسی عمیق و همه جانبه ای زد تا نتیجه قابل قبول و واقعی بدست آید و به جوابهای کوتاه بسنده نکرد و سعی کرد موضوعات از نزدیک و به صورت میدانی تحلیل شوند.

مسئولیت شرکتهای تولید کننده ماشین آلات در آموزش پرسنل کارخانه های آرد

در تحقیق برای بررسی و مقایسه تولید کنندگان ماشین آلات آرد سازی , بسیار مهم است که تولید کنندگان  را از نظر مسئولیت پذیری در آموزش پرسنل کارخانه های آرد مقایسه کنیم . اگر نیروهای فنی کارخانه های آرد آموزش درست از نظر سرویس و نگهداری و تعمیرات ضروری نبینند سیستم تولید کارخانه های آرد همواره دچار اختلال خواهد بود . این آموزشها باید بر اساس کتابچه های راهنمای مناسب تنظیم شده باشد  و  عملی و کار بردی نیروها را برای اداره کارخانه ًبه صورت تئوری و خصوصا آرد ورزیده نماید.

کامل و کافی بودن کتابچه های راهنمای سرویس و نگهداری ماشین آلات آرد سازی

شرکت تولید کننده ماشین آلات برای سرویس و نگهداری باید کتابچه های راهنمای کامل ارائه نماید و کارشناسان فنی آن باید برنامه های سرویس و )  برای کارخانه های آرد مشتری طراحی نمایند و پرسنل PM( نگهداری  کارخانه های طرف قرار داد را برای این کار آموزش دهند.

تعریف گارانتی و بررسی امکان عملی بودن آن

برای اغلب شرکتهای خارجی فعال در ایران به مرور تبدیل ًگارانتی خصوصا تبلیغاتی شده است و تحت بهانه های مختلف شرکتهای ًبه یک وسیله صرفا تولید کننده ماشین آلات از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند . متقاضی ماشین آلات آرد سازی باید تولید کنندگان ماشین آلات را از نظر بررسی ًمسئولیت پذیری و عمل به تعهدات خود در مورد گارانتی کاملا جدی بگیرد .ًنماید و موضوع گارانتی را از نظر حقوقی و اجرایی کاملامهندسی جدی و تامین  –خدمات پس از فروش واقعی و ارائه سرویس فنی لوازم یدکی شکل عملی و اجرایی ارائه خدمات پس از فروش و ارائه خدمات مهندسی آرد و چگونگی تامین لوازم یدکی به  صورت روشن توسط تولید کنندگان ماشین آلات باید تشریح گردد . ارائه یک جمله کلی و بدون پشتوانه اجرایی برای چنین امر مهمی کافی نیست .

منـافع ملـی  

بدیهی است هر متقاضی کارخانه آرد بسته به شخصیت و سطح فکر و وابستگی های اعتقادی خود به جز محرک مادی و منافع شخصی برای کار تولیدی که می خواهد برپا کند انگیزه های ملی و میهنی نیز دارد . هر چقدر شخصیت فرد متقاضی متعالی تر باشد انگیزه های ملی و میهنی وی نیز عمیق تر و جدی تر خواهد بود . از منظر منافع ملی موضوعات مطرح شده پنج مورد اساسی خواهد بود :

مبارزه با واسطه گری و دلالی

تحت نام ظاهر فریب نمایندگی,  عوامل سودجو بدون توجه به ًاخیرا عوارض اقتصادی مخرب این نوع فعالیت  غیر مولد مثل قارچ در حال رشد می باشند . هرچند حضور فعال و مستقیم شرکتهای خارجی معتبر جهانی باعث رشد و شکوفایی صنعت داخلی از طریق رقابت و مبارزه برای دوام در بازار خواهد بود  , ولی نفوذ شرکتهای درجه چندم و بی کیفیت که  اروپای شرقی با ًاغلب ریشه در کشورهای آسیای شرقی و ترکیه و نهایتا تکنولوژی نازل دارند در بازار صنعتی فعلی امری بسیار منفی برای صنعت و اقتصاد کشور می باشد . سودجویان داخلی بی توجه به آثار مخرب چنین حرکتهایی با توجیه غیر صادقانه و غیر مسئولانه مشتریان داخلی ضمن اینکه آنان را در دامی می اندازند که خروج از آن به راحتی امکان پذیر نیست ضربات مهلکی نیز به تولید داخلی وارد می کنند و سلیقه مصرف کننده داخلی را تا حد نازلی پایین می آورند و به جای بالا بردن سطح تفکر و توقع صنعتی کارخانه داران سعی در پایین آوردن خواست آنها و بالابردن سود خود دارند . در انتخاب خود برای تامین ماشین آلات , امر مهم مبارزه با دلالی می بایست مطمح نظر باشد .

توسعه اشتغالزایی در کشور و جلوگیری از خروج استعدادهای جوان از میهن

بدیهی است حضور هر تولید کننده ماشین آلات خارجی در بازار داخلی یعنی فعال شدن اقتصاد آن کشور خارجی و بیکار شدن تعدادی جوان ایرانی از طرف دیگر . بدیهی است این بدین معنی نیست که مصرف کننده را وادار کنیم هر تولید بی کیفیت داخلی را خریداری نماید , بلکه بلعکس واقعیت و ادعای ما این است که بازار فعلی را تولیدات بی کیفیت خارجی اشباع کرده است و فرصتهای شغلی برای جوانان با استعداد کشور در تعارض با این حضور لجام گسیخته است که مشغول آسیب زدن به بدنه صنعت کشور است . در صورت عدم ایجاد شغل برای استعدادهای جوان  زندگی ًخود باید آنها را راهی کشورهای دیگر کنیم تا انرژی و توان و نهایتا و آینده خود را به سرزمینهای دیگر هدیه کنند و سرزمین مادری را در سیلاب اجناس   بی کیفیت خارجی رها سازند . هنگام انتخاب برای تامین ماشین آلات موضوع مذکور باید مد نظر باشد و  هنگام خرید ایرانی بودن خود را فراموش نکنیم .

جلوگیری از خروج ارز کشور ارز کشور

اغلب نفتی است باید صرف زیر ساختها و امور زیر بنایی شود و نباید بعنوان چماق بر سر تولید کنندگان داخلی نواخته شود . کسانی که از این ارز برای ورود ماشین آلات بی کیفیت که مشابه بسیار بهتر آن در داخل تولید می شود استفاده می کنند , باید بیشتر در این امر ننگین اندیشه کنند. متقاضی  ماشین آلات آرد سازی نیز در انتخاب خود باید فکر کند که از منظر فوق انتخاب وی چه عواقبی دارد.

بازسازی و تعمیق هویت و غرور ملی

جوانان  کمک به بازسازی هویت و غرور ملی در ذهن هم میهنان خصوصا جزو وظایف هر ایرانی است. هر جوان ایرانی که در نمایشگاه صنعتی , دستگاه ایرانی را هم طراز با دستگاه آلمانی و ایتالیایی می بیند باید احساس غرور کند و ما باید این حس عزیز را که مثل خون برای رگهای حیات هر ملتی می ماند پاس بداریم . باید به گونه ای عمل نماییم که  مراجعه به غرفه یک شرکت خارجی بعنوان یک شرکت مایه ننگ باشد و دیگر کسی به خود اجازه ندهد در کنار ماشین آلات خارجی به صورت هم میهنان خود لبخند  و به بیان واقعی تر ریشخند بزند و جیب خود را پرکند.

گردآوری: مهندس علی شریف معاون فنی شرکت آرد ماشین

دانلود PDF ]

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *